O nas


TURISTIČNO DRUŠTVO OPLOTNICA izvaja projekt z naslovom: Učna pot: » Od perišča v Oplotnici skozi Oplotniški vintgar do kamnoloma v Cezlaku« ali krajše »Pot Oplotniščica«

Projekt je namenjen obiskovalcem; šolam za spoznavanje naravne in družbene dediščine; strokovnjakom, ki proučujejo naravne vrste in kamnine; planincem in pohodnikom, turistom, saj je urejena varna rekreativno-pohodna pot z vključeno naravno in kulturno dediščino.

PRIDI V VINTGAR IN PRISLUHNI NARAVI!

 

»Za vsebino je odgovorno Turistično društvo Oplotnica. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«

Projekt: Učna pot: »Od perišča v Oplotnici skozi Oplotniški vintgar do kamnoloma v Cezlaku.«  je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

 

Sofinancerji: